De som ikke var selveiere, plassefolk og legdsfattige

Comments