Forklaringer

Kartforklaringer
Kart med stedsnavn, noen også brukt i utskiftingsdokumentene.

Kart fra 1947

Kart fra slutten av 50 tallet (trykk på kartet for å få det rett vei)
  Ord fra skjøter og dokumenter:
Eragting /erakte: Fra tysk. (mene, anse, holde for å være rett) Ordet er brukt i det norske rettsspråket om det å treffe en avgjørelse i stillings medfør, slik feks dommere gjør.

Hvorda! : Et uttrykk som står i begynnelsen for en forklaring som gir bakgrunn for en dom eller avgjørelse. 

PANTEOBLIGASJON /SKADESLØSBREV
Panteobligasjon:Et gjeldsbrev der pantsetteren erklærer å skylde et bestemt beløp og der det også anføres hva som stilles som sikkerhet for gjelden

Skadesløsbrev:  Et pantebrev som angir et maksimum for den pantesikrede sum, men ikke det aktuelle gjeldsbeløp. Benyttes ved sikring av fremtidige eller varierende forpliktelser.


BÅTER
Må "Samson" var en open motorbåt med treskrog,bygd omkring 1892.  Den var 25 norske fot og hadde ei 4hk Tennfjord maskin. Den blei registrert i mars 1922 med navnet "Samson" og merkenummer M-271-B for Edvard, Peder, Peter og Ragnvald Larsgård. Den er betegnet med ft i registeret og det betyr fjordfiske og transport av sildog fisk. I mars 1939 er båten meldt opphogd. ( Se fikebåtregisteret og "Fiskebåtar frå Ålesund og Sula 1920-2010")

Må "Kjell" var pappa sin første båt.  Ut i fra opplysningene i Fiskebåtregisteret fra 1956 ble den bygd i 1931. Den var en open motorbåt med styrehus med en 5-9 sabb motor. Styrehuset ble tatt vekk rundt 59/60 og istedet kom det en "stall" på kahytt-taket. Båtens karakteristiske kjennetegn var en stor hekk. Båten hadde samme registreringsnummer som "Samson" M 271 B. Den er ikke omtalt i boka "Fiskebåtar frå Ålesund og Sula 1920-2010"

Mkr "Roben" M 703 A   Båten ble bygd i 1962 i Nordfjord og var på 26 fot,24hk Marna og registrert for Rangvald Myklebust i Hatlane samme år.  Overført i oktober 1967 til Ålesund merkedistrikt og solgt til Nils Larsgård, Larsgården i 1970. I april 1980, da pappa døde,  ble den sletta fra merkeregisteret i Ålesund og solgt til Sigfred S. Nerland, Hustad der den fikk navnet "Sørheim" og registrert som M39 F. Ny eiger fra 1992, og sletta fra registeret som utgått i 2002. ( "Fiskebåter frå Ålesund og Sula 1920 -2010")


Merkeregisteret 1971 "Roben"      

 
        Merkeregisteret 1956 "Kjell"    Merkeregisteret 1938 "Samson"
   
               
   
 
Comments