Lille Kalvøya

 
"Marka" gn 141 bn 6, 

Oldefar Knut Bendixen fra Myklebust på Ellingsøya (28.jan1838 - 2.apr1925) og oldemor Kanutte Arnesdatter fra Molnes(21.apr 1834-30mai 1924)på Vigra kjøpte gården "Marka" på Lille Kalvøy i 1864. De bygde etterhvert både ny løe og nytt bolighus.  Etter det mamma fortalte hjalp far til Kanutte godt til med finansieringen. 
Skjøtet ser du i originalform nedenfor. De kjøpte av Ole Corneliusen, han forbeholdt seg bruksretten til en teig som ble kalt "Nygjerdet". Dette gjerdet går igjen i senere  skjøter også.  I skjøtet fra Knut Bendixen til sønnen Knut Knudsen sies det at dette stykket kan selges kun til en i søskenflokken og så videre i rett linje. 
Knut Knudsen døde før foreldrene sine- 17.januar1923 bare 44 år gammel.  Bestemor Andrea Petersdatter fra gården Plassen på Lille Kalvøy ble nå sittende med gården fram til hun i 1966 skjøtte den over til de seks barna sine. Siden ble gården kjøpt av en av Knut og Andreas barnebarn, Knut Amundsen.  Nå er det Johanne Overå Amundsen som eier gården.  
Comments