Livet i Pequaming

Jeg vet ikke så mye om hvordan de hadde det i Pequaming, men bilder de har sendt hjem til "mor" gir et lite innblikk i tilværelsen. 

Jeg begynner med
pappas dåpsattest.  Den er som et fint kunstverk. Både han og søstrene ble døpt her.  Faddernes og prestens navn står på nederste delen.  
Dåpsattesten ser ut til å være trykt i Minneapolis etter påskriften helt nederst.  Det var en Luthersk menighet.   
                                    
 
Kirka der pappa ble døpt- Pequaming Union Church - er revet men glassmaleriet som vises i endeveggen  ble tatt vare på og flyttet til Metodistkirka i LÀnse der det har fått en fin plass i kjelleren.

  
Svarene på de forskjellige spørsmålene i folketellingsskjemaet fra 1910 forteller litt om bestefar og bestemor. Det står det bl.a.at bestefar var "nasjonalisert" og ikke (alien)fremmed. Da var sikkert både han og resten av familien med han regnet som amerikanere, med avsverget troskap til sitt nye land. Han er her nedskreven som Peter. 
Spor etter pass har jeg ikke funnet (skjema fra "US Census 1910" Michigan) da det ikke var nødvendig på den tida.  Opplysninnger om emigrantene ble nøye nedskrevet når de kjøpte billett, og fulgte med i passasjerlistene. Når en hadde passert porten i New York havn ( eller en annen landingsplass) var en amerikaner.   
  Census 1910
   
 
Disse bildene viser at husene de bodde i var standsmessige både utvendig og innvendig.  Sykler hadde de også.
 Fra folketellingene i 1900 og 1910 ser det ut til at de bodde i leigde hus.  Antagelig var det sagbruket som eigde de.  Borkledninga er et studium verdt.

Dersom du ser videoen fra Pequaming (på forrige side) vil du se at noen hus i samme type står der fortsatt.


 

Jeg kan ikke si med sikkerhet hvem som er på bildene.  Men jeg tror det er bestefar på det midterste bildet nr 5 fra høyre.  Han på nærmeste enden må være en gutt.  Kanskje er det pappa og festen er i anledning de skal hjem til Norge?  

Legg merke til god takhøyde og bilder på veggen.

Dette bildet er sendt hjem til mor fra Inga      
og er merket "kvinneforening"       Her en forsamling vinterstid.
       
Bildet av denne båten er sendt hjem av Bernt til broren Andreas.  Kanskje var han kaptein på denne.

Her sees også litt av sagbrukets lagerplass  i bakgrunnen.

Noe ble også med hjem til Norge                  Amerikakista 
Rosettbakkelsjern
          Comments